Aktivnosti
03.06.2011
Župan Nikola Dobroslavi?, ravnatelj Županijske uprave za ceste Nikša Konjevod i projektant splitske tvrtke Trivium Miroslav Jakov?evi? predstavili su Idejno rješenje nove županijske ceste - zaobalni pravac, dionica Osojnik-Slano u dužini od 23 kilometra.
 
 
Aktivnosti
20.05.2011
Župan Nikola Dobroslavi? kazao je na konferenciji za novinare koju je na temu stanja u „Libertasu“ u Cavtatu organizirao na?elnik Op?ine Konavle Luka Korda „da tvrtki prijeti propast zbog ?ega ?e stradati radnici“.
 
 
Aktivnosti
18.05.2011
Župan Nikola Dobroslavi? potpisao je ugovore s poduzetnicima koji su dobili subvencije po Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva.
 
 
Aktivnosti
16.05.2011
Župan Nikola Dobroslavi?, tajnik Tajništva Blaž Pezo i pro?elnik za komunalne poslove, promet i veze Ivo Gjaja na radnom su sastanku s direktorom tvrtke „Libertas“ ?urom Deranjom te sindikalnim povjerenikom Baldom Kova?evi?em i predsjednikom Radni?kog vije?a Ivom Klai?em razgovarali o problematici Libertasa i najavi ukidanja autobusne linije do Orebi?a od srijede 18. svibnja
 
 
Aktivnosti
05.05.2011
Regionalna razvojna agencija DUNEA za projekt "Promijenimo prilike zapošljavanja mladih u Dubrova?ko-neretvanskoj županiji – ŠANSA" dobila je 756 tisu?a kuna bespovratnih sredstava.
 
 
Aktivnosti
04.05.2011
Župan Nikola Dobroslavi? i ravnatelj Županijske uprave za ceste Nikša Konjevod obišli su nedavno završenu dva kilometra dugu dionicu ceste od Mokošice do Pobrežja u koju je ŽUC uložio 1,5 milijuna kuna.
 
 
Aktivnosti
29.04.2011
Župan Nikola Dobroslavi? na konferenciji za novinare ustvrdio je kako Županija u slu?aju projekta golfa na Sr?u samo želi zaštititi odredbe Prostornog plana Županije te dodao kako mu je to dužnost za koju je i dobio povjerenje gra?ana.
 
 
Aktivnosti
26.04.2011
Dubrova?ko-neretvanska županija postala je ?lanicom Kluba lobista Europskog parlamenta.
 
 
Novosti
22.04.2011
Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost odlu?io je s oko 60 tisu?a kuna podržati dva projekta Dubrova?ko-neretvanske županije iz podru?ja zaštite okoliša.
 
 
Novosti
02.04.2011
Župan Nikola Dobroslavi? i njegovi zamjenici Marija Vu?kovi? i Frano Skokandi? na radnom su sastanku s gradona?elnikom Plo?a Krešimirom Veji?em i predstavnicima Udruge gra?ana za Grad Plo?e razgovarali o problematici gradnje Trafostanice Plo?e.
 
 
Aktivnosti
01.04.2011
Projekt „Razvoj investicijskog okruženja" ju?er je u Velikoj vije?nici predstavio zamjenik župana Frano Skokandi?, ujedno i koordinator Projekta
 
 
Aktivnosti
30.03.2011
Upravni odjel za me?ugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrova?ko-neretvanske županije obavještava umirovljenike kako ?e od 30. ožujka zapo?eti isplata umirovljeni?kog dodatka za umirovljenike ?ija mirovina ne prelazi 1500 kuna.
 
 
Aktivnosti
22.03.2011
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Dubrova?ko-neretvanske županije završio je projekt sanacije školske sportske dvorane Gimnazije Dubrovnik u što je uloženo 435 tisu?a kuna.

 
 
Aktivnosti
11.03.2011
Zamjenica župana Marija Vu?kovi?, pomo?nik ravnateljice Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo Mario Bjeliš i savjetnica za turizam SNV Crne Gore Gorica Boji? na konferenciji za novinare predstavili su prekograni?ni projekt "Tradicionalno maslinarstvo kao dio prekograni?ne turisti?ke ponude", koji se provodi u sklopu programa IPA.
 
 
Aktivnosti
07.03.2011
Ravnatelj Županijske lu?ke uprave Dubrovnik Željko Dadi? izvijestio je župana Nikolu Dobroslavi?a o tijeku radova na izgradnji 3,1 milijun kuna vrijednog pristaništa u Luci šipanskoj.
 
 
Aktivnosti
02.03.2011
Županijska lu?ka uprava Dubrovnik zapo?ela je s 84 tisu?e kuna vrijednim radovima na sanaciji Velikog mula u Portu, povijesnoj luci Dubrovnika, te dijela plo?nika uz zapadnu stranu tvr?ave Sv. Ivana.
 
 
Novosti
17.02.2011
Prema novom prijedlogu mreže Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za Hitnu medicinsku pomo? na podru?ju Dubrova?ko-neretvanske županije umjesto dosadašnjih 14 izdvojiti ?e se 25 milijuna kuna.
 
 
Novosti
10.02.2011
Javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš, Zahtjevu za utvr?ivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehni?ko-tehnološkom rješenju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Lu?ino razdolje u Dubrova?kom primorju održano je u Velikoj vije?nici u Dubrovniku.